• Policía uniformado co uniforme de Corpo de Celadores Reais(1825)

  1825

  Corpo de Celadores Reais

  O 1 de setembro de 1825 créase en Madrid o primeiro Rexemento composto por catro Escuadrones, a dúas Compañías cada Escuadrón. O seu mando confiouse ao Brigadier Rafael Valparda, quedando adscrito como forza auxiliar á Superintendencia de Policía do Reino co fin de comezar o seu despregamento por todo o territorio nacional.

  Encadrado na Inspección de Cabalería, e sen lograr o seu propósito de converterse na primeira forza policial de uniforme presente en todo o territorio nacional, queda disolto en 1832.

 • Policía uniformado co uniforme de Salvaguardia Real de Cabalería (1833)

  1833

  Salvaguardia Real de Cabalería

  Coa chegada ao trono de S.M. Isabel II créase o Corpo de Salvaguardias Reais, dependente da Superintendencia Xeral de Policía do Reino, que se divide en Unidades de Infantería e de Cabalería.

  En principio este Corpo creouse para dar seguridade á Corte e arredores de Madrid, aínda que existía a pretensión de despregalo por todo o territorio nacional, quedando tan só nun proxecto.

 • Policía uniformado co uniforme de Unidade motorizada do Corpo de Seguridade (1922)

  1922

  Unidade motorizada do Corpo de Seguridade

  En 1922, dotouse ao Corpo de Seguridade de motocicletas " Harley Davidson", con sidecar.

  A particular posición dos seus ocupantes, dándose as costas, motivou que esta unidade policial fose coñecida co sobrenome de "os desgustádevos"..

 • Policía uniformado co uniforme de Garda ciclista do Corpo de Seguridade (1925)

  1925

  Garda ciclista do Corpo de Seguridade

  Garda ciclista do Corpo de Seguridade, en 1925, con uniforme de inverno. Tiña como misión trasladar partes, avisos e ordes.

 • Policía uniformado co uniforme de Sarxento do Corpo de Seguridade (1930)

  1930

  Sarxento do Corpo de Seguridade

  Sarxento do Corpo de Seguridade, con uniforme de inverno, en 1930. No seu brazo esquerdo porta o "Galón de Mérito", destinado a premiar os servizos distinguidos prestados polos membros do Corpo.

 • Policía uniformado co uniforme de Servizo de Vixilancia e Seguridade -Tetuán(1931)

  1931

  Servizo de Vixilancia e Seguridade (Tetuán)

  Tetuán, 1931. Garda indíxena do Servizo de Vixilancia e Seguridade, do Protectorado español en Marrocos.

 • Policía uniformado co uniforme de Corpo de Vixiantes de Camiños (1933)

  1933

  Corpo de Vixiantes de Camiños

  Corpo de Vixiantes de Camiños. Creado en 1933, dependente do Ministerio de Obras Públicas, para prestar servizos relacionados cos transportes e policía de estradas, foi integrado en 1941, no novo Corpo de Policía Armada e de Tráfico, que substituiría ao de Seguridade e Asalto.

 • Policía uniformado co uniforme de Corpo de Seguridade e Asalto (1936/1941)

  1936/1941

  Corpo de Seguridade e Asalto

  Tenente do Corpo de Seguridade e Asalto, durante a guerra civil na zona do Estado Español

  Leva o gorrillo chamado " isabelino" e está armado dunha pistola " Astra" 902, cal 7,63 mm., con funda- culatín de madeira adaptable á pistola.

  Este Corpo perdurou ata 1941, en que deu paso ao Corpo de Policía Armada e de Tráfico.

 • Policía uniformado co uniforme de Corpo de Seguridade e Asalto - Grupo Uniformado (1937)

  1937

  Corpo de Seguridade e Asalto (Grupo Uniformado)

  Sarxento do Corpo de Seguridade e Asalto, Grupo Uniformado, no Madrid republicano de 1937, durante a guerra civil. Porta o característico mono gris azulado e o mosquetón " Mauser", mod. 1916, cal. 7mm.

 • Policía uniformado co uniforme de Corpo de Policía Armada (1941/1978)

  1941/1978

  Corpo de Policía Armada

  Gastador do Corpo de Policía Armada.

  Creado en 1941, mediante a fusión do antigo Corpo de Seguridade e o de Vixiantes de Camiños, existiu ata 1978, ano en que deu paso ao Corpo de Policía Nacional.

 • Policía uniformado co uniforme de Corpo de Policía Nacional (1978/1986)

  1978/1986

  Corpo de Policía Nacional

  Sarxento do Corpo de Policía Nacional, con uniforme de inverno, de cor "marrón carmelita", segundo definición técnica. Este Corpo, creado por Lei do 4 de decembro de 1978, tivo unha breve existencia, servindo de transición entre o antigo de Policía Armada e o Corpo Nacional de Policía, nacido en 1986.

 • Policía uniformado co uniforme de Policía Nacional (1986/Actualidade)

  1986/Actualidade

  Policía Nacional

  Tras a unificación no ano 1986 a Policía Nacional adopta a cor azul nos seus uniformes. Durante este período foi evolucionando, gañando en operatividade e comodidade de uso.