rede azul
Subscríbete

As nosas publicacións

Dende 1871 a Policía veu editando revistas profesionais con diferentes cabeceiras, en función das características políticas e sociolóxicas do período histórico.

Á Área de Publicacións correspóndelle a coordinación das publicacións da Dirección Xeral da Policía, tanto en formato papel, como en versión electrónica, así como as relacións con entidades públicas e privadas derivadas da devandita función, en particular coa Fundación Policía Española (Orde INT/28/2013, do 18 de xaneiro, pola que se desenvolve a estrutura orgánica e funcións dos Servizos Centrais e Periféricos da Dirección Xeral da Policía).

A elaboración e edición das revistas “Policía” e “Ciencia Policial”, é unha das funcións máis características desta área, constituíndose estas publicacións en referentes profesionais da actividade da Policía Nacional e reflexo do devir institucional. Referentes, estes últimos, arraigados na corporación, narradores da actualidade policial e do avance de doutrina e a ciencia policial máis intimamente ligada á nosa profesión

Conta cun fondo documental e unha base de datos de referencias técnico-profesionais, de interese policial sobre publicacións tanto en lingua española como noutros idiomas. Facilitando o acceso a todos os profesionais do ámbito da seguridade pública e privada, así como a investigadores e estudantes interesados naquelas disciplinas vencelladas ao que se denomina doutrina policial.

Prezos da subscrición anual

Funcionarios da policía nacional en activo
19€
Funcionarios da policía nacional xubilados
15,38€
Funcionarios de la policía nacional en 2ª actividade
15,38€
Alumnos de Novo Ingreso
15,38€
Resto Subscritores
22,17€
Números Soltos Revista Policía
3,17€
Formato papel
Números Soltos Ciencia Policial
4,07€
Formato papel
Card image cap

Ofrecémoslle unha versión reducida das nosas revistas para non subscritores.

...

Para facer peticións ao Fondo Documental de números anteriores aos últimos 24 meses deberase remitir un correo á Área de publicacións

Área de publicacións
C/ Rafael Calvo, 33 28071 Madrid
Correo electrónico