Himno da Policía

O Himno da Policía Nacional interpretarase no Día da Policía, ou en ocasións de especial relevancia cando así se determine pola Dirección Xeral da Policía, conforme ás regras establecidas pola Resolución do 8 de xullo de 2013, da Dirección Xeral da Policía pola que se aproba o protocolo de actos institucionais da Policía Nacional.

A actitude de respecto ao Himno da Policía Nacional dos asistentes aos actos nos que sexa interpretado expresarase, no caso do persoal uniformado da Policía Nacional en posición de firmes, poñéndose en pé o resto do persoal non uniformado asistente.

Himno da Policía (Castelán)

Letra. Transcrición do audio (Galego).

Brilla nos meus ollos luz serena de temperanza

Latexa no meu peito firme o pulso da honra

Tenden as miñas mans un apoio sen distancias

Corre no meu sangue como un rio a paixón

Forxan o meu espírito a Lei e a Xustiza

Son o motivo da miña nobre vontade

Xorde a coraxe como brisa que acariña

Para velar polo Dereito e a Verdade

(Retrouso. Coro central)

POLICIA NACIONAL

O meu corazón non coñece o desalento

Tesón de ferro sostén os cimentos

Da Concordia, o Respecto e a Igualdade

POLICIA NACIONAL

Misión audaz para un mundo máis seguro

Labor tenaz en defensa do futuro

e os Valores, e a Paz en Liberdade

Aura de xúbilo cativo o meu aspecto

Sempre que afronto o Servizo e o Deber

O meu decoro tórnase aceno e baluarte

Cando é preciso ao Cidadán protexer

Visto de España con orgullo a súa Bandeira

Dou polo seu ben ata a vida sen dubidar

Coa Razón como horizonte e compañeira

O mal combato con valente Lealdade

(Retrouso. Coro central)

POLICIA NACIONAL