Lograban facerse coas citas dispoñibles para revenderlas a pesar de ser un trámite gratuíto

Lograban facerse coas citas dispoñibles para revenderlas a pesar de ser un trámite gratuíto

A rede criminal utilizaba un bot, baseado na realización de tarefas repetitivas e automatizadas para a obtención de citas en liña persoais, capaz de eludir as medidas de seguridade da web

Os cidadáns estranxeiros interesados en solicitar citas víanse obrigados moitas veces a recorrer a alternativas, mesmo a contactar cos propietarios ou intermediarios dos bot a cambio dunha contraprestación económica que oscilaba entre os 30 e os 200 euros

A investigación culminou coa detención de 69 persoas, e outras 25 investigadas, como presuntos responsables dos delitos de pertenza a organización criminal e danos informáticos

12/05/23

Axentes da Policía Nacional han desmantelado unha armazón que bloqueaba o sistema de citas en liña de estranxeiría mediante un bot informático. Grazas a este sistema automatizado lograban facerse coas citas dispoñibles para revenderlas posteriormente, a pesar de ser un trámite gratuíto. Os cidadáns estranxeiros interesados en solicitar citas víanse obrigados moitas veces a recorrer a alternativas, mesmo a contactar cos propietarios ou intermediarios dos bot a cambio dunha contraprestación económica que oscilaba entre os 30 e os 200 euros.

A investigación permitiu identificar a 94 persoas presuntamente involucradas na organización criminal, 69 das cales foron arrestadas e outras 25 investigadas.

A investigación, coordinada por axentes da Unidade Central de Redes de Inmigración Ilegal e Falsidades Documentais (UCRIF), ten a súa orixe na investigación iniciada pola Brigada Provincial de Estranxeiría e Fronteiras de Valencia, xudicializada no Xulgado de Instrución 8 de Valencia, tras un informe técnico da Unidade Central de Ciberdelincuencia da Comisaría Xeral de Policía Xudicial.

Grazas a un informe de axentes especializados en ciberdelincuencia

Este informe permitiu desbloquear unha serie de investigacións, levadas a cabo por varias Brigadas Provinciais de Estranxeiría de España, relacionadas cos problemas existentes para acceder ao sistema de pedimento de cita previa por parte dos cidadáns estranxeiros que se atopan en España.

As pescudas policiais conduciron ata unha rede criminal que utilizaba un bot informático, baseado na realización de tarefas repetitivas, predefinidas e automatizadas, co que obtiñan a práctica totalidade das citas persoais dispoñibles, imprescindibles para presentar trámites obrigatorios de estranxeiría en todo o territorio nacional. Como consecuencia, o sistema quedaba inaccesible para os usuarios, interrompendo desta maneira o normal acceso a un servizo público gratuíto prestado pola Policía Nacional como corpo policial competente en exclusiva para a realización de trámites de estranxeiría en todo o país.

Os cidadáns estranxeiros interesados en solicitar citas víanse obrigados moitas veces a recorrer a alternativas, mesmo a contactar cos propietarios ou intermediarios dos bot a cambio dunha contraprestación económica que oscilaba entre os 30 e os 200 euros.

Deseñado para eludir as medidas de seguridade informática

O bot informático desenvolvido pola rede criminal tiña a capacidade de evitar os mecanismos de seguridade instalados na páxina web destinada á solicitude de citas en liña, sendo capaz de librar os chamados “captcha” dirixidos a detectar a presenza deste tipo de programas informáticos. Os líderes da organización, instruían aos intermediarios sobre a utilización dunha conexión VPN (Rede Privada Virtual), cuxa finalidade era a ocultación da dirección IP real do intermediario e a posibilidade de acceder a un maior número de citas xa que, este sistema, cambiaba a dirección IP de maneira automática evitando que o servidor bloquease ao intermediario por exceso de solicitudes de cita previa.

Nunha primeira fase da investigación realizáronse distintas tomas de declaración, análise económica-patrimoniais de sociedades e outras indagacións que concluíron cunha primeira operación policial na que se practicaron catro entradas e rexistros. Os investigadores detiveron ao catro principais integrantes da organización en Barcelona e Valencia e interviñeron gran cantidade de efectos informáticos, diversa documentación e un total de 206.950 euros en efectivo.

Tras estes primeiros arrestos levou a cabo unha investigación económica ao redor dos principais investigados, así como da empresa utilizada para fornecer servizos de aluguer do bot para a venda de citas de estranxeiría. Ademais, levou a cabo unha análise da documentación intervida nos rexistros e outras pescudas que permitiron detectar da existencia dun grupo de persoas que actuaban como intermediarios, en conivencia cos principais investigados que foran detidos.

Aluguer do bot para un funcionamento ininterrompido

Os arrestados alugaban o bot para o seu uso ininterrompido sobre o sistema informático de citas onlline introducindo ou transmitindo datos, de forma que prexudicaba gravemente o normal e correcto funcionamento da web de xestión de citas para trámites de estranxeiría en todo o territorio nacional.

A investigación tamén permitiu localizar unha serie de contratos mercantís entre os intermediarios e os principais investigados para a prestación de servizos de bots en liña. A través deste documento recoñecían que actuaban sobre o bot como responsables do ficheiro e como propietarios deste recurso dixital. Tras o estudo económico, púidose comprobar que todas as transaccións estaban mencionadas no seu concepto como “aluguer robot”. Mesmo, sóubose que os intermediarios recibiran grandes cantidades de diñeiro en concepto de ingresos pola venda de citas de estranxeiría, provenientes de persoas que pretendían solicitar asilo, ás que non quedaba outra opción que a de recorrer a pagar por conseguir unha cita que, en circunstancias normais, é gratuíta.

Os intermediarios, avogados, xestores, asesores e outros conseguidores cos que traballaba a referida empresa, eran coñecedores e conscientes da existencia dun dano informático contra a web oficial de citas e do correspondente prexuízo que causaban aos estranxeiros que, en moitas ocasións, atopábanse nunha situación de gran vulnerabilidade e desesperación.

Para usar bot contaban cunha licenza propia para cada intermediario, a cal daba acceso a unha folla de cálculo que era manexada libremente polos intermediarios, cubrindo os datos dos solicitantes finais da cita. Esa folla, unha vez cuberta, era enviada directamente para nutrir ao bot cos datos para que de forma automática lanzase a información achegada á web unha vez liberábanse as citas. O manexo de datos por parte dos intermediarios permitía tamén a elección da provincia e o trámite de estranxeiría a realizar.

O bot detectaba o momento no que se liberaban citas nas diferentes provincias e apropiábase delas ao ter precargados os datos e estar programado as 24 horas ao día controlando a liberación de citas, comprometendo a operatividade funcional do sistema.

Segunda fase en Alacante e Cáceres

Nunha segunda fase, desenvolvida nas provincias de Alacante e de Cáceres, identificouse a dúas persoas responsables da obtención masiva de citas que levaban a cabo as súas actividades mediante unha empresa. Tras realizarse a entrada e rexistro nun domicilio da provincia de Alacante, interveuse un computador que se atopaba acendido onde se atopaban, entre outras, varias xanelas de navegador abertas conectadas á páxina de citas da sede electrónica, no inicio da solicitude de trámites de estranxeiría. Noutra xanela había unha folla de cálculo que se modificaba de forma automática ou remota.

Unha vez finalizadas as dúas primeiras explotacións operativas, axentes da UCRIF Central, en colaboración con varias Brigadas Provinciais de Estranxeiría e Fronteiras de diferentes provincias, realizaron as investigacións necesarias para identificar e localizar o maior número posible de integrantes da organización con función de intermediarios ou encargados de alugar bot, que estaban a obstaculizar o normal funcionamento da web da administración pública.

Tras a análise da información obtida ata o momento púxose en marcha unha nova fase de investigación que culminou coa detención de 69 persoas da organización criminal nas localidades de Madrid, Albacete, Alacante, Almería, Badaxoz, Barcelona, Biscaia, Burgos, Cádiz, Córdoba, Baleares, Marbella, Murcia, Tarragona, Tenerife, Toledo e Valencia. Os arrestados son considerados presuntos responsables dos delitos de pertenza a organización criminal e danos informáticos. Así mesmo, hai un total de 25 investigados non detidos nas provincias de Madrid e Cádiz.