Hoxe aprobouse o novo regulamento de procesos selectivos e formación da Policía Nacional

A Policía Nacional elimina o requisito da estatura mínima nas súas probas de acceso a partir de 2023

Esta condición manterase para ingresar en determinadas unidades especiais como as UIP, UPR e o GEO

Tanto as mulleres como os homes que deban aprazar a súa incorporación ao curso de ingreso por embarazo, nacemento, adopción ou acollemento dun menor serán dados de alta como funcionarios en prácticas, polo que non verán reducida a súa antigüidade na función pública

11/10/22

Hoxe aprobouse o novo regulamento de procesos selectivos e formación da Policía Nacional, no que definitivamente se elimina o requisito de estatura mínima para acceder ao corpo, aínda que a condición manterase para ingresar nas UIP, as UPR, e o GEO, nas que a altura afecta á operatividade do labor policial específica que deben desenvolver. Ademais desta medida tamén se aprobou que tanto as mulleres como os homes que deban aprazar a súa incorporación ao curso de ingreso por embarazo, nacemento, adopción ou acollemento dun menor serán dados de alta como funcionarios en prácticas, polo que non verán reducida a súa antigüidade na función pública.

Para o acceso á Policía Nacional, en convocatorias pasadas era imprescindible contar cunha altura mínima de 1,65 centímetros no caso dos homes e 1,60 para as aspirantes mulleres, medidas que non serán necesarias para quen se presenten aos procesos selectivos a partir de 2023. Con este cambio a Policía Nacional equipárase  a outros Corpos civís de policía de países europeos, como Francia, Italia, Países Baixos, Finlandia, Eslovaquia, Suecia, Noruega, Austria, Irlanda, Reino Unido, Romanía, Dinamarca e Alemaña.

 

Con todo, os requisitos de estatura mínima manteranse para ingresar en determinadas unidades especiais -UIP, UPR e GEO-, onde a talla afecta á operatividade do labor policial específica que desenvolven.

 

As mulleres poderán aprazar as súas probas de selección se están en período   gestante, de parto ou de postparto

 

Ademais, a partir de agora, as mulleres que queiran ingresar na Policía poderán aprazar as súas probas de selección se están en período gestante, de parto ou de postparto, adiamento que tamén será efectivo para a realización ou finalización do curso de acceso ás prácticas policiais correspondentes se calquera desas situacións producísese unha vez superadas as probas de ingreso.

 

Tanto as mulleres como os homes que deban aprazar a súa incorporación ao curso de ingreso por embarazo, nacemento, adopción ou acollemento dun menor serán dados de alta como funcionarios en prácticas, polo que non verán reducida a súa antigüidade na función pública.