Policia Global

La cooperació policial anés de les nostres fronteres.
Patrulla conjunta a Roma entre Policia Nacional d'Espanya i Polizia vaig donar Stato d'Itàlia.

20/10/20

La Divisió de Cooperació Internacional es crea en el Reial decret 400/2012, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de l'Interior.

Depèn del Director General de la Policia i li correspon l'adreça de la col·laboració i auxili a les policies d'altres països i la coordinació dels grups de treball en els quals participi la Direcció general de la Policia en l'àmbit de la Unió Europea i altres institucions internacionals, així com aspectes relacionats amb missions de suport a tercers països i personal policial que presta servei a l'estranger.

En general, millora l'eficiència de la col·laboració policial internacional tant en l'àmbit bilateral com en l'àmbit multilateral.

En concret, en el marc de la Unió Europea, s'intenta donar resposta adequada a les necessitats derivades del desenvolupament de l'Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia de la Unió, en aplicació de les disposicions del Tractat de la Unió Europea i del Tractat sobre el funcionament de la Unió Europea.

Saber més

Policia Nacional amb prismàtics albirant el mar a Haití. Policia Nacional amb agents d'altres països uniformats enfront de barca amb bandera espanyola. Deu policies de diversos països durant el festival Ens Alive 2018 de Portugal. 5 policies, d'Espanya i Portugal, patrullant junts a Porto. Diverses dones policia de països estrangers al costat d'un inspector de Policia Nacional.