red azul
Subscriu-te

Les nostres publicacions

Des de 1871 la Policia ha vingut editant revistes professionals amb diferents capçaleres, en funció de les característiques polítiques i sociològiques del període històric.

A l'Àrea de Publicacions li correspon la coordinació de les publicacions de la Direcció General de la Policia, tant en format paper, com en versió electrònica, així com les relacions amb entitats públiques i privades derivades d'aquesta funció, en particular amb la Fundació Policia Espanyola (Ordre INT/28/2013, de 18 de gener, per la qual es desenvolupa l'estructura orgànica i funcions dels Serveis Centrals i Perifèrics de la Direcció General de la Policia).

L'elaboració i edició de les revistes “Policia” i “Ciència Policial” és una de les funcions més característiques d'aquesta Àrea, constituint-se aquestes publicacions en referents professionals de l'activitat de la Policia Nacional i reflex de l'esdevenir institucional. Referents, aquests últims, arrelats en la corporació, narradors de l'actualitat policial i de l'avanç de doctrina i la ciència policial més íntimament lligada a la nostra professió.

Compta amb un fons documental i una base de dades de referències tècnico-professionals, d'interès policial sobre publicacions tant en llengua espanyola com en altres idiomes. Facilitant l'accés a tots els professionals de l'àmbit de la seguretat pública i privada, així com a investigadors i estudiants interessats en aquelles disciplines vinculades al que es denomina doctrina policial.

Preus de la subscripció anual

Funcionaris de la policia nacional en actiu
19€
Funcionaris de la policia nacional jubilats
15,38€
Funcionaris de la policia nacional en 2a activitat
15,38€
Alumnes de nou Ingrés
15,38€
Resta Subscriptors
22,17€
Números Solts Revista Policia
3,17€
Format paper
Números Solts Ciència Policial
4,07€
Format paper
Card image cap

Li oferim una versió reduïda de les nostres revistes per a no subscriptors.

...

Per a fer peticions al Fons Documental de números anteriors als últims 24 mesos s'haurà de remetre un correu a l'Àrea de publicacions

Àrea de publicacions
C/ Rafael Calvo, 33 28071 Madrid
Correu electrònic