Policia Global

La cooperació policial anara de les nostres fronteres.
Patrulla conjunta a Roma entre Policia Nacional d'Espanya i Polizia vaig donar Stato d'Itàlia.

20/10/20

La Divisió de Cooperació Internacional es crea en el Reial decret 400/2012, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de l'Interior.

Depèn del Director General de la Policia i li correspon la direcció de la col·laboració i auxili a les policies d'altres països i la coordinació dels grups de treball en els quals participe la Direcció general de la Policia en l'àmbit de la Unió Europea i altres institucions internacionals, així com aspectes relacionats amb missions de suport a tercers països i personal policial que presta servici en l'estranger.

En general, millora l'eficiència de la col·laboració policial internacional tant en l'àmbit bilateral com en l'àmbit multilateral.

En concret, en el marc de la Unió Europea, s'intenta donar resposta adequada a les necessitats derivades del desenvolupament de l'Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia de la Unió, en aplicació de les disposicions del Tractat de la Unió Europea i del Tractat sobre el funcionament de la Unió Europea.

Saber més

Policia Nacional amb prismàtics albirant el mar a Haití. Policia Nacional amb agents d'altres països uniformats enfront de barca amb bandera espanyola. Deu policies de diversos països durant el festival Ens Alive 2018 de Portugal. 5 policies, d'Espanya i Portugal, patrullant junts a Porto. Diverses dones policia de països estrangers al costat d'un inspector de Policia Nacional.